צוות הוריקן שליחויות
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
phone number
 
 
 
 
התקשרו עכשיו
 
03-7306666
אמינות, אחריות, נסיון
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

תנאי שימוש באתר האינטרנט

 
 
השימוש באתר מעיד על הסכמתך לתנאים המפורטים להלן, אנא קרא בעיון את תנאי השימוש לאתר האינטרנט

תאריך : ______________

שם המנוי____________ מס' _______

שם משתמש באינטרנט _____________
 
תנאי שימוש באתר האינטרנט
 
השימוש באתר מעיד על הסכמתך לתנאים המפורטים להלן, אנא קרא בעיון:

  1. קוד המשתמש והסיסמא הינם אישיים ואין להעבירם. מומלץ להחליף את הסיסמא מעת לעת. המזמין יהיה אחראי לכל הזמנה שתבוצע באמצעות קוד המשתמש והסיסמא שנמסרו לו.
  2. לצורך שימוש יעיל בהזמנת שליחויות באמצעות אתר זה, על המזמין לעדכן ולרענן לעיתים קרובות את רשימת המזמינים.
  3. במקרה בו יעד המשלוח אינו מופיע בתעריף השליחויות באתר זה, על המזמין לברר את עלות המשלוח באופן טלפוני עם החברה.
  4. זמני ביצוע השליחות יהיו כנהוג בחברה וזאת אף אם הלקוח ציין בהזמנה אחרת. מובהר כי משלוחים ליעדים מרוחקים מנתניה מצפון, אשדוד מדרום, רמלה / שוהם ממזרח מבוצעים OVER NIGHT.
  5. תעריף השליחויות – מודגש כי במקרה של אי התאמה בין מחירון השליחויות הקיים בחברה לבין האמור באתר אינטרנט זה, יחולו הוראות תעריף השליחויות הקיים בחברה. 6. המזמין מאשר כי ידוע לו שמגבלת האחריות של החברה בכל נזק שעלול להיגרם לרבות אבדן, גניבה, איחור, טעות וכו הינה עד לסך של 1,000 ₪ במקרה של שליחות באמצעות קטנוע.
 

הריני מאשר הסכמתי לאמור לעיל

 
שם מלא _______________ חתימה _______________