צוות הוריקן שליחויות
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
phone number
 
 
 
 
התקשרו עכשיו
 
03-7306666
אמינות, אחריות, נסיון
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

בחינת איכות להבנת מהות חברת שליחויות

 
 
בבואנו לחשוב על מהות השליחות יעדיה ערכיותה והדרכים לבדיקת איכותה אנו מוצאים כי תהליך שליחות מתחיל הרבה לפני הרגע שבו מבקש הלקוח את השליחות מחברת השליחויות. דעקא כי על מנת שנוכל לייצר איכות מרבית בתחום השליחויות נדרשים אנו מבעוד מועד לבחון ולבדוק ובעיקר לבנות את חברת השליחויות באופן שתתן את המענה האיכותי המהיר והמהימן ביותר לדרישות הלקוח. אשר על כן מחובתנו לבחון את התשתית הקיימת בכל חברת שליחויות, את יכולתה לענות על צרכי הלקוח בזמן נתון ואת תשתית כלי הרכב הקיימים בארגון לא זו אף זו מחובתנו לבדוק את איכותם של מנהלי החברה שכן דמות המנהל כדמות העובדים. שכן העובדים בחברת שליחויות באשר היא הן הנדבך החשוב ביותר בשרשרת המזון המתייחסת למתן השירות. וכמאמר המלומדים חוזק השרשרת נמדד על פי החוליה החלשה וכאן אנו באים לידי מימוש שכן גאוותם העיקרית של חברות השליחויות העיקריות הינם בעובדיהם, היושרה, אמינות ועומק השירות עליהם הם מונחים.


 

חברת שליחויות איכותית

 
חברת שליחויות איכותית בוחנת את שלל המרכיבים שצוינו לעיל בדגש על כוח אדם ותשתיות והם שעומדים נר לרגליה על מנת "לייצר" את איכות השירות, עמידה בלוח הזמנים והם אלו שמביאים את הלקוח לחצירה של חברת השליחויות מחד, והם אלו שגורמים ומכתיבים הלכה למעשה ללקוח להישאר כלקוח מרוצה בארגון לשנים רבות מאידך. יודגש כי בבואנו לבחון רובד זה של יושרה ואמינות אנו נדרשים לתת מענה הן ברמת הכלל והן ברמת הפרט אשר לעיתים נדרש השליח הבודד לשאת ובחיקו או בכלי רכבו חפץ בעל ערך כלכלי או סנטימנטאלי רב יותר אשר רק ארגון הבוחן את כלל עובדיו טרם קבלתם לעבודה במכלול של תהליכים לרבות בחינה של ר"פ יכול שיקבל על עצמו פעילות אשר אינה חושפת אותו ואת הלקוח סימולטאנית למקרים בהם עלול השליח להתפתות ולגרום נזק כלכלי ו/או נזק אחר שלעיתים הינו בלתי הפיך הן לחברה והן ללקוח.

 

בחינה מדוקדקת בחברת שליחויות

 
אשר על כן מכלל הנתונים המובאים לעיל מחובתו של הלקוח לבחון, טרם כניסתו לשיתוף פעולה מלא ומסיבי עם חברת השליחויות את כלל הנתונים שהודגשו לעיל על מנת להקטין ככל הניתן את החשיפה אשר עלולה להיגרם ללקוח ומאן אנו למדים שמרכיב העלות הכספית של השליחות עצמה חייב שיבחן רק לאחר בחינה כללית ומדוקדקת של כלל הנתונים. ובהנחה שנתונים אלו עוברים את רף הבחינה יש להכניס למכלול השיקולים כרובד שני את פקטור העלויות שאותו ניתן להשוות בין חברה לחברה בצורה אריתמטית זאת בניגוד להשוואה הערכית ולא כמותית שנותחה לבראשית מאמר זה.